ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Mijn pagina    Organisaties    Overzicht    Organisatie

Algemene Landelijke Stichting De Knoop

Hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS)
Omschrijving / inhoud

Wat is 'de Knoop'?

'De Knoop' is een stichting voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS).

Doelgroepen
• Ouders/verzorgers van biologisch eigen-, pleeg-, stief- en adoptiekinderen
• (jong-)volwassenen
• Zorgverleners, ambulant en residentieel
• Basis en voortgezet (speciaal) onderwijs
• Specialisten en wetenschappers
• Media en politiek
• Verwante organisaties

Doel
• Ondersteuning te bieden door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, Provinciale en Landelijke thema bijeenkomsten.
• Bekendheid te geven bij de hulpverlening, de media en de politiek over de problemen in de omgang met en opvoeding van deze kinderen.
• Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen/GBS bij specialisten en wetenschappers.

De praktijk
Helaas wijst de praktijk uit dat het voor de ouders en (jong-)volwassenen vaak een langdurige en moeizame weg is om de juiste diagnose (en dus ook de juiste behandeling!) gesteld te krijgen door de hulpverlenende instanties, terwijl de (jong-)volwassenen en/of het gezin tevens steeds meer geοsoleerd raakt. Of moeten we zeggen: steeds meer 'in de knoop'...?

Als adviseur aan de stichting zijn verbonden:
• Mevr. C. Penninga- de Lange, orthopedagoge / GZ-psycholoog.
• Mevr. W.Janssen-Breederveld, Kinder- en Jeugdpsychiater
• Dhr. J.de Vries, orthopedagoog / GZ- psycholoog, K&J-psycholoog (NIP) & Generalist (NVO)
• Dhr. drs. H. van der Ham, orthopedagoog / GZ-psycholoog

Informatie
Voelt u zich door het voorgaande aangesproken en u wilt meer informatie over de activiteiten van de stichting, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Aanvullende informatie
  • Algemene Landelijke Stichting De Knoop op LinkedIn:
  • Algemene Landelijke Stichting De Knoop op Facebook:
  • Algemene Landelijke Stichting De Knoop op Twitter:
  • Algemene Landelijke Stichting De Knoop op Youtube:
  • Algemene Landelijke Stichting De Knoop RSS feed:

 

Meer van deze organisatie binnen Internet ...