ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Mijn pagina    Organisaties    Overzicht    Organisatie

de Bode Nascholingen

"Trainingen op maat, gegeven met passie"
Omschrijving / inhoud

Missie
De Bode Nascholingen wil hulpverleners en medewerkers in de gezondheidszorg helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde opdat zij de doelstellingen op een daadkrachtige, vreugdevolle wijze kunnen realiseren.

Visie
In medische praktijken, apotheken, ziekenhuizen en andere zorginstellingen en ook daarbuiten wordt het omgaan met elkaar en hoe wij samenwerken in onze eigen praktijk en op de eigen afdeling of integraal met andere afdelingen steeds belangrijker geacht. Andere aspecten van ons dagelijks takenpakket buiten het vakinhoudelijke aspect gaan een rol spelen. Op het eerste gezicht lijken deze ”andere taken” zo vanzelfsprekend.

De beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening en zorg die door de diverse praktijken en instellingen worden geleverd, vindt mede plaats op basis van hoe men binnen de eigen praktijk/organisatie met elkaar omgaat en hoe er wordt omgegaan met de patiënt/cliënt en zijn of haar relaties. De meeste problemen die ontstaan hebben betrekking op: samenwerken, leiding geven/krijgen, persoonlijk belang, bejegening van patiënten, organisatie van de afdeling/praktijk, omgaan met conflicten en agressie, etc. Er worden hogere maatstaven gesteld aan het gedrag van de medewerkers. Voor een ieder in de zorg geldt, dat het gedrag aan die maatstaven gemeten moet kunnen worden.

Professioneel gedrag heeft ons inziens de volgende kenmerken of eigenschappen:
- werkelijke deskundigheid
- zorgvuldigheid in handelen
- aandacht voor betrokkenheid bij de interne- en externe klant (o.a. de patiënt)
- vertrouwen en betrouwbaarheid

Methodiek
Fred Lee schrijft in zijn boek ” If Disney ran your hospital, 9 ½ things you would do differently”:
Weten, denken, plannen, luisteren of praten leidt niet tot verandering. Het gaat erom het gewoon te doen.

Na een interactief theoretisch gedeelte (discussies, vraag en antwoord, oefeningen) wordt deze theorie door middel van simulatiegesprekken met een acteur praktisch vertaald en geoefend. Eigen inbreng van casuïstiek van de deelnemers verhoogd de herkenbaarheid.

“Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje” (Kant, 1800 AC)

Om uw trainingsbehoeften te vertalen naar een “op maat” samengesteld programma vindt er een intake-gesprek plaats. Na afloop van de cursus koppelen wij onze aanbevelingen aan u terug. Dit doen wij in “algemene termen en anoniem” om de privacy van de deelnemers te waarborgen.

Aanvullende informatie
 • Postadres:
  de Bode Nascholingen Verkeersweg 15 3842 LD HARDERWIJK
 • E-mail adres:
  info@debode.nl
 • Website:
  http://www.debode.nl
 • de Bode Nascholingen op LinkedIn:
 • de Bode Nascholingen op Facebook:
 • de Bode Nascholingen op Twitter:
 • de Bode Nascholingen op Youtube:
 • de Bode Nascholingen RSS feed:

 

Meer van deze organisatie binnen Internet ...