ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Mijn pagina    Organisaties    Overzicht    Organisatie

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB)

Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland
Omschrijving / inhoud

De Vereniging draagt de naam Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland en is ontstaan uit een fusie tussen de Franse vereniging ICNG en de Spaanse vereniging VNGS. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.

De Vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van hen die buiten Nederland wonen in landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een Nederlands pensioen ontvangen Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het verkrijgen van informatie over en inzicht in de nationale en internationaalrechtelijke regelingen voor gepensioneerden, het plegen van overleg met belangenorganisaties voor gepensioneerden en toezichthouders en door het verstrekken van informatie aan de leden. De Vereniging heeft geen winstoogmerk

Aanvullende informatie
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) op LinkedIn:
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) op Facebook:
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) op Twitter:
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) op Youtube:
  • Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) RSS feed:

 

Meer van deze organisatie binnen Internet ...