ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Mijn pagina    Organisaties    Overzicht    Organisatie

Keurmerkinstituut

Omschrijving / inhoud

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten.

Een van de middelen die het Keurmerkinstituut inzet om zijn doel te bereiken is het uitvoeren van keuringen, en het verlenen van het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut. Het instituut is ook gerechtigd voor diverse productgroepen het Milieukeur en het Komo Keur te verlenen. Voor de sector zorg en welzijn (incl. kinderopvang) beschikt het Keurmerkinstituut over een licentie van het HKZ-keurmerk, een van ISO 9001 afgeleid certificaat.

Naast keuringen biedt het Keurmerkinstituut inspecties en opleidingen aan, voornamelijk ten behoeve van exploitanten van publieksaccommodaties, zoals speeltuinen, zwembaden, zorginstellingen en kinderopvangcentra. Bij de inspecties wordt de toestand van het ge´nspecteerde object getoetst aan nationale of Europese wetten en normen, of andere breed gedragen criteria, aangevuld met de meest recente inzichten uit de vakliteratuur en ervaringen uit de keurings- en inspectiepraktijk. Door middel van diverse opleidingen verspreidt het Keurmerkinstituut zijn kennis onder belanghebbenden en betrokkenen.

Aanvullende informatie
  • Keurmerkinstituut op LinkedIn:
  • Keurmerkinstituut op Facebook:
  • Keurmerkinstituut op Twitter:
  • Keurmerkinstituut op Youtube:
  • Keurmerkinstituut RSS feed:

 

Meer van deze organisatie binnen Internet ...